مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» معرفی مکاتب جهانی

معرفی مکاتب جهانی

معرفی مهمترين و مشهورترين مکاتب و ایسم های جهان


✔️ آبسولوتیسم : عقیده به حکومت مطلقه و ریاست یک دیکتاتور بر همه افراد یک جامعه

✔️ آتئیسم : عدم باور به وجود خدا

✔️ آریستو کراسی : عقیده به سپردن قدرت به چند نفر متمول یا قدرتمند

✔️ آمپریسم : عقیده به تجربه یا مشاهده و عمل در هر نوع ایمان و اعتقاد

✔️ آنارشیم : عقیده به عدم وجود زمامدار برای اداره امور

✔️ آنارکوسندیکالیسم : عقیده به مخالفت با دولت و تحصیل قدرت به وسائل دموکراتیک

✔️ آناپپ تیسم : عقیده به تلفیق مرام کمونیسم و سوسیالیسم

✔️ آنتی انتکتوالیسم : عقیده به اینکه عقل زاده علم است و علم منبع عقل

✔️ آنتی کواریانیسم : عقیده به عقاید و آداب قدیمی و کهن و اصالت هرچه کهنه است

 ✔️ آنتی سمی شیسم : عقیده به نابودی یهودیان برای بهبود وضع زندگی مردم (من جای دیگه ای آنتی سمی تیسم خوندم)

✔️ اپور تونیسم : عقیده به بوقلمون صفتی و مطابق شرایط زمانی و مکانی عقیده و مسلک عوض کردن (در واقع یك جور حزب باد بودن)

✔️ اپولوژیسم : عقیده به کناره گیری از کار دولت و گوشه گیری سیاسی

✔️ اپیس کوپالیسم : عقیده به طرفداری از حکومت دینی منتخب از مجموعه کلیسا های ملی

✔️ اپیگوریانیسم : عقیده به لغو یا تغییر قانون جامعه در صورتی که مفید به حال افراد جامعه نباشد

 ✔️ اتو کراسی : عقیده به سپردن همه امور به یک نفر

✔️ اتریتاریانیسم : عقیده به تحت الشعاع بودن فرد در مقابل جامعه

✔️ اسکی پیسم : عقیده به کناره گیری و انزوا از فعالیت سیاسی و اداری

✔️ اسکولاریسم : عقیده به اصالت امور دنیوی و هرچه در دنیا موجود است

 ✔️ استائی کیسم = انتر ناسیئنالیسم : به معنای ضد وطن پرستی و برابری و مساوات همه مردم جهان

 ✔️ استو آپوئسیلیسم : استائی کیسم

 ✔️ استالینیسم : عقیده به تغییراتی که استالین در شوروی در عقاید مارکس و لنین داد

 ✔️ اسکپ تی کیسم : عقیده به فلسفه شک در باره هرچیز

✔️ آگنوس بی کیسم : عقیده به عدم قبول آنچه که فلاسفه می گویند

 ✔️ آگوئیسم : خود پرستی

 ✔️ امپریالیسم : عقیده به ایجاد امپراطوری اقتصادی از راه تصرف سایر ممالک بهر وسیله ای که هست

 ✔️ اندوستریالسم : عقیده به تاثیر ماشین و رواج صنعت در زندگی بشر

✔️ اندیویدوالیسم : اصالت فرد و داشتن آزادی و اختیار فردی

 ✔️ اورتارکیسم : عقیده به استقلال اقتصادی

 ✔️ اولیگارشی : عقیده به سپردن حکومت به دست عدهای معدود

 ✔️ اوبژکتیویسم : عقیده به تفوق فراوان برای حقایق بر اساس درک احساس

 ✔️ اوونیسم : عقیده به تلاش برای حفظ حقوق و مزایای کارگر و بهبود وضع آن

 ✔️ ایده آلیسم : عقیده به پیروی از افکار و آرزو ها و آمال

 ✔️ بالشویسم : عقیده به ایجاد قدرت سیاسی توسط کار گرانی که تابع انضباط شدیدی هستند

 ✔️ بر بریسم : توحش و بربریت و بدویت

 ✔️پاتریونیسم : میهن پرستی وطن دوستی افراطی

 ✔️ پارتیکولاریسم : عقیده به حفظ آثار و رسوم و آداب و عادات یک شهر توسط مردم

✔️ پارلمانتاریسم : عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان

 ✔️ پاسی فیسم : صلح طلبی

 ✔️ پاروشیالیسم : عقیده به محدودیت فکر

 ✔️ پراگماتیسم : عقیده به فلسفه اصالت عمل

 ✔️ پروببلی تیسم : عقیده به فلسفه احتمال گرایی

✔️ پسی میسم : عقیده بد بینی نسبت به همه کی همه جا و همه وقت

 ✔️ پلورالیسم : عقیده به عدم انحصار علاقه فردی به پیوستگی های سیاسی

 ✔️ پلاتونیسم : عقیده به قدرت دولت که وابسته به میزان اطاعت اتباع کشور از مقررات است

 ✔️ تروریسم : عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادره حکومت

 ✔️ تروتسکی ایسم : عقیده به اعتدال بین لنینیسم و استالینیسم

 ✔️ تزاریسم : دیکتاتوری

 ✔️ دتر مینیسم : عقیده به جبر گرایی

 ✔️ دسپوتیسم: استبداد عقیده به سپردن کار های یک کشور به دست یک نفر مستبد

 ✔️ دموکراسی : حکومت مردم بر مردم

 ✔️ دوگماتیسم : عقیده به اطاعت صرف و کور کورانه از هر اصل و آیین

 ✔️ دیالکتیک : عقیده به تبعیت از روش فلسفی هگل مبنی بر تز آنتی تز و سنتز

 ✔️ رادیکالیسم : عقیده به بهبودی ریشه ای و نفی ریشه ای همه چیز

 ✔️ راسیونالیسم : عقل گرایی

فرم ارسال نظر  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده